Home

De Hemdykrintocht wordt dit jaar op 1 september voor de 6e keer georganiseerd. De eerste

Hemdykrintocht vond plaats in 2001.

 

De deelnemers kunnen kiezen uit drie verschillende afstanden. 10 Kilometer via

Greonterp, Oudega en Westhem, 20 Kilometer via Dedgum, Parrega, Nijhuizum, Oudega en Westhem en 30 kilometer vanaf Oudega via Nijezijl en Westhem.

 

Start en Finish zijn in Blauwhuis

Copyright @ CER TECH Computer en Elektronica Reparatie